Logo
Emmaboda - Home
Isolerglastillverkning

Glas är inget värmeisolerande material. För att klara byggreglernas krav på god värmeisolering som begränsar energibehovet genom låga värmeförluster byggs glaskonstruktioner normalt upp av isolerande skikt med lågemitterande glasskivor.

Ett isolerglas består av två, tre eller fyra rutor sammanfogade med en mellanliggande distansprofil. Värmeisoleringen kan förbättras genom att man fyller spalten i isolerrutan med en gas. Ädelgaserna argon och krypton kan utvinnas ur luften. Argon är billigast att framställa och används därför mest. Andelen argongas i luft är 0,93 %, medan andelen kryptongas är 0,00011 %.

Den glasade konstruktionens värmeisolerande förmåga (U-värdet) påverkas både av glaset, ramen och distansprofilen.

Det U-värde som redovisas för glaset är ett mittpunktsvärde. Ramen kan vara av trä, plast eller metall. U-värdet varierar kraftigt för dessa material och det avgörande är hur effektivt köldbryggan bryts.

Distansprofilerna har traditionellt utgjort en köldbrygga när de tillverkats av aluminium eller förzinkat stål. Dessa material har sämre isolerande egenskaper än isolerrutan vilket påverkar glaset ca 60 mm närmast glaskanten. I dag tillverkar vi isolerrutor med så kallad varm kant, där distansprofilen består av ren butyl. Detta förbättrar hela glasytans U-värde, vilket bidrar till ökad komfort och effektivare energihushållning.